Տեսանկյուն

Անչափահասների արդարադատություն. պատժի առանձնահատկությունները

02.10.2017
Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների շնորհիվ Հայաստանում վերջին տարիներին զգալիորեն նվազել է ազատազրկման վայրում գտնվող անչափահասների թիվը՝ հասնելով 10-15-ի: Գիտակցելով ընտանիքից, հասարակությունից մեկուսացման բացասական հետևանքները՝ ազատազրկման դատապարտելիս դատարանները մեծ մասամբ որոշում են պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և անչափահասին հանձնել նախկինում՝ ՀՀ Քրեակատարողական ծառայության Այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի, ներկայումս՝ ՀՀ պրոբացիայի պետական ծառայության վերահսկողությանը:

Նորություններ

Դատապարտյալներին կընձեռվի մասնագիտություն ձեռք բերելու հնարավորություն

12.10.2017
Հոկտեմբերի 12-ի կառավարության նիստում որոշվել է պետական բյուջեից միջոցներ հատկացնել ազատազրկման ձևով պատիժը կրելու ավարտին վեց ամիս մնացած աշխատանք փնտրող անձանց համար մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ կազմակերպելու նպատակով: Նրանցից բացի նախատեսվում է մասնագիտական ուսուցման դասընթացներում ներառել նաև գործազուրկներին և նրանց, ովքեր գտնվում են աշխատանքից ազատվելու շեմին, թվով 500 մարդ: