Հասցեագիրք

 • Ընտրությունը քոնն է

  ք. Երևան, Չարենցի 48/1, 0025, Հայաստան

  +37410 554 502/507

  (+37410) 554 502

  iyc@arminco.com

  http://www.iyc.am

  Գործունեություն

  <p> ԸՔ-ն անկողմնակալ ՀԿ է և հանդիսանում է Հայաստանի մեծագույն դիտորդական խումբը իր 4000 կամավորյներով եւ մարզային գրասենյակներով: ԸՔ-ի առաքելությունն է.<ul> <li>Սատարել Հայստանում թափանցիկ ընտրությունների եւ ժողովրդավարական գործընթացների իրականացմանը;</li> <li>Կայացնել իրական ինքնակառավարում եւ հաշվետվություն կառավարության մեջ; </li> <li>Խթանել քաղաքացիների մասնակցությունը համայնքային կառավարման գործընթացում;</li> <li>Տրամադրել անաչառ, հուսալի եւ ժամանակին տեղեկատվություն Հայաստանի ընտրողներին:</li> </ul>