Հասցեագիրք

 • Ժողովրդավարական նախաձեռնությունների երիտասարդական կենտրոն

  <p> ՀՀ, Լոռու մարզ, 2022, ք.Վանաձոր, <p> Գրիգոր Լուսավորիչի 53/59

  (+374-322) 40910, (+37491) 344496

  (374-322) 40749

  ycdi@democracy.am

  http://www.democracy.am

  Գործունեություն

  <p> «Ժողովրդավարական Նախաձեռնությունների Երիտասարդական Կենտրոն» ՀԿ-ն երիտասարդ մարդկանց կամավոր միավորում է, որոնք ընդունում են «ԺՆԵԿ» ՀԿ-ի կողմից որդեգրած արժեքները և պատրաստ են իրենց ներուժն ու ջանքերը կամավոր ներդնելու այդ արժեքների տարածման և կազմակերպության առաքելության իրագործման համար: <p> <p> ԺՆԵԿ-ի առաքելությունն է` երիտասարդության ակտիվացման միջոցով աջակցել Հայաստանում մարդկային զարգացմանը նպաստող քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարական պետության կայացման գործընթացներին:<p> ԺՆԵԿ-ի գործունեության հիմնական միջոցներն են` <ul> <li>Իրավապաշտպան ցանցերի ստեղծում և հզորացում,</li> <li>Կրթական և ուսումնական դասընթացներ,</li> <li>Տեղեկատվական աջակցություն,</li> <li>Հասարակական քննարկումներ,</li> <li>Հետազոտություններ և ուսումնասիրություններ,</li> <li>Քաղաքացիական վերահսկողություն,</li> <li>Շահերի պաշտպանություն,</li> <li>Իրավունքների և ազատությունների գործնական պաշտպանություն,</li> <li>Համագործակցություն ազգային և միջազգային կազմակերպությունների հետ,</li> <li>Միջազգային ծրագրերի մշակում և իրականացում,</li> <li>Հասարակության իրավագիտակցության բարձրացում:</li> </ul>

  Նպատակները

  <p> ԺՆԵԿ-ի խնդիրերն են`<ul> <li>Ժողովրդավարական և քաղաքացիական նախաձեռնությունների աջակցություն բոլոր բնագավառներում,</li> <li>Երիտասարդ իրավապաշտպանների և քաղաքացիական ակտիվիստների նոր սերնդի ձևավորում,</li> <li>Քաղաքացիական վերահսկողության նոր մեթոդների մշակում,</li> <li>Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության հասարակական արդյունավետ միջոցների զարգացում,</li> <li>Հասարակական սեկտորի հեղինակության և գործունեության արդյունավետության բարձրացում, </li> <li>Հասարակության քաղաքացիական ակտիվության բարձրացում` քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության վերաբերյալ գիտելիքների տարածման միջոցով, </li> <li>Մարդու իրավունքների և միջմշակութային կրթության զարգացում,</li> <li>Աջակցություն երիտասարդության մտավոր, հոգևոր և ֆիզիկական զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններին,</li> <li>Երիտասարդության քաղաքացիական ակտիվության բարձրացում` հիմնվելով քաղաքացիական հասարակության և ժողովրդավարության սկզբունքների վրա, գործելով ազգային և միջազգային մակարդակներում, </li> <li>Համայնքներում երիտասարդական միավորումների զարգացման ու համայնքային նշանակության որոշումներին երիտասարդության մասնակցության ապահովում,</li> <li>Կամավորության հեղինակության բարձրացում և կամավորական գործունեության զարգացում,</li> <li>Երիտասարդական խաղաղարար նախաձեռնությունների զարգացում` ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում:</li> </ul>