Հասցեագիրք

 • ՀՀ Ոստիկանության համակարգի ձերբակալվածներին պահելու վայրերում հաuարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբ

  <p> ք. Երևան, Դեմիրճյան 29-1ա

  (374-10) 56 87 42, 077 85 99 66

  (374-322) 40749

  info@policemonitoring.org

  http://www.policemonitoring.org

  Գործունեություն

  ՀՀ ոստիկանության համակարգի ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում հաuարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդների խումբը ոստիկանությունում ձերբակալվածներին պահելու վայրերում պահվող անձանց իրավունքների և ազատությունների պահպանման խնդիրներով զբաղվող վերահuկող անկախ մարմին է:

Հոդվածներ

 • Ձերբակալվածների իրավունքներն ամենից շատ խախտվում են քննիչների կողմից

  11.07.2012
  Հուլիսի 11-ին ՀՀ ոստիկանության ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում (ՁՊՎ) վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդական խումբը ներկայացրեց 2011թ. գործունեության վերաբերյալ հաշվետվությունը՝ ոլորտի պատասխանատուների հետ քննարկելով ՁՊՎ-ներում առկա խնդիրները: Դիտորդական խմբի ղեկավար Սուրեն Իսկանդարյանը մեծ արդյունք է համարում այն, որ նախորդ տարվա ընթացքում կատարված իրավախախտումների համար խիստ նկատողություն է ստացել 24 ոստիկան, որից 3-ը՝ մարզային բաժինների պետեր: