Հասցեագիրք

 • Ապագան քոնն է բարեգործական սոցիալական հասարակական կազմակերպություն

  ՀՀ, ք. Երևան 0018, Տիգրան Մեծ 36գ, բն. 58

  (+37410) 20 57 31

  (+37410) 20 57 31

  future@ftr.am

  http://www.ftr.am/

  Գործունեություն

  «Ապագան քոնն է» բարեգործական սոցիալական հասարակական կազմակերպությունն սկսել է իրգործունեությունը 2003 թվականից: Կազմակերպության առաքելությունն է աջակցել` <p> Հանրապետության սոցիալական ոլորտում առկա խնդիրների լուծմանը <p> Աճող սերնդի կրթական մակարդակի բարձրացմանը <p> Երիտասարդության մշակութային և միջմշակութային դաստիարակությանը <p> Հասարակության տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը և մասնակցային գործընթացներին <p> Հանրապետությունում կամավոր գործունեության ընդլայնմանը, համակարգմանն ու զարգացմանը <p> Տարածաշրջանի երկրների հասարակությունների մշակութային և կրթական երկխոսությանը <p> Կազմակերպությունն իր գործունեությամբ միտված է աջակցել շահառուներին իրենց առաջ կանգնածխնդիրների լուծման գործում, այլ ոչ թե լուծել դրանք նրանց փոխարեն: