Հասցեագիրք

 • People in Need - Armenia

  ք.Երևան, Թումանյան 41 փող., բնակարան 4

  (+37410) 259 459, (+37410) 537 444

  milada.kilianova@peopleinneed.cz

  http://www.migrant.am

  Գործունեություն

  “PEOPLE IN NEED” չեխական կազմակերպությունը զբաղվում է մարդասիրական օգնությամբ, զարգացման և կրթական ծրագրերի կազմակերպմամբ ինչպես Չեխիայում, այնպես էլ արտերկրում: <p> “PEOPLE IN NEED” կազմակերպությունը իրականացնում է հետևյալ ծրագրերը. <p> • մարդասիրական օգնության և զարգացման ծրագրերի կազմակերպում ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ արտերկրում, <p> • աջակցություն մարդու իրավունքների պաշտպանությանը,<p> <p> • աջակցություն տեղական վարչական իշխանություններին և տեղական այլ կազմակերպություններին,<p> <p> • աջակցություն ազգային փոքրամասնություններին հայրենիքում և արտերկրում,<p> <p> • սոցիալական խորհրդատվություն<p> <p> • հասարակական - լուսավորչական <p> • հրատարակչական և այլն: