Հասցեագիրք

 • Միլենիում - կրթական հետազոտական ընկերակցություն

  Երվանդ Քոչար15, բն. 59, Երևան, Հայաստան

  (+37410) 57 13 60, (+37477) 05 44 88

  (374 10) 64 63 51

  office@millennium.am

  http://www.millennium.am/

  Նպատակները

  Նպաստել Հայաստանում դեմոկրատական բարեփոխումներին եւ հասարակության զարգացմանը: