Հասցեագիրք

 • Հայկական սահմանադրական իրավապաշտպան կենտրոն

  <p> Շիրակացու 1-ին նրբանցք, շենք 2, 2003, ք. Վանաձոր

  (+374 322) 2-29-67

  (+374 322) 4-47-81

  acrpc@acrpc.am

  http://www.acrpc.am

  Գործունեություն

  ՀՍԻԿ-ը նպաստում է Հայաստանում հասարակության իրավական մշակույթի զարգացմանը՝ գիտական գործունեության, կրթության, տեղեկատվության տարածման և քարոզչության միջոցով:

  Նպատակները

  Նպաստել Հայաստանում մարդու իրավունքների գաղափարների արմատավորմանը: