Հասցեագիրք

 • Հանուն մարդկային կայուն զարգացման ասոցիացիա

  Խանջյան 33, բն. 18, Երևան, 0010, Հայաստան

  (+37410) 522327

  (+37410) 522327

  ashd@freenet.am

  http://users.freenet.am/~ashd/foundation.html

  Գործունեություն

  Կազմակերպությունը ծավալում է իր գործունեությունը կայուն զարգացման, բնապահպանության, սոցիալական հարցերի, մարդու իրավունքների ոլորտներում:<p> Ասոցիացիան ստացել է UN DPI ասոցիատվ ստատոս, անդամ է ANPED, ELCI, ISEU կազնակերպոթյունների:

  Պատմություն

  Ասոցիացիան ստացել է UN DPI ասոցիատիվ ստատուս, անդամ է ANPED, ELCI, ISEU կազնակերպոթյունների:<p> Ասոցիացիան հրատարակել է 20 տարբեր հրատարակումներ, ցուցակը տեղադրվաց է վեբ-էջում: