Հասցեագիրք

 • Առաքելություն Հայաստան

  Երևան 0026, Գ.Նժդեհի 42

  (+374 10) 444792, 444793, 444761, 444732

  (+374 10) 444792

  org@ngo.mission.am

  http://www.mission.am

  Նպատակները

  Կազմակերպության նպատակն է համայնքահեն սոցիալ-առողջապահական ծառայությունների միջոցով նպաստել խոցելի խմբերի կենսական հիմնախնդիրների լուծմանը, խթանել նրանց ինքնուրույն ապրելակերպը եւ ինտեգրել նրանց հասարակության մեջ որպես լիարժեք անդամներ: