Տեսանկյուն

 • Զբաղվածությունը՝ դատապարտյալի վերականգնման ու վերաինտեգրման լավագույն միջոց

  06.12.2017
  Ազատազրկման վայրում գտնված անձը, անկախ իր մարդկային և մասնագիտական որակներից, աշխատաշուկայում բախվում է խտրական վերաբերմունքի և բազմաթիվ փակ դռների: Պետությունը, նրան աջակցելով, ոչ միայն լուծում է զբաղվածության ապահովման և վերասոցիալականացման խնդիր, այլև՝ կանխում է տվյալ անձի կողմից նորից հանցագործություն կատարելու ռիսկը:

 • Պրոբացիայի շահառուի անձնական գործի վարման մեթոդիկան

  22.11.2017
  Էլեկտրոնային համակարգի ներդրումը կարող է զգալիորեն բարձրացնել պրոբացիայի ծառայության աշխատանքի արդյունավետությունը, խնայել միջոցներ և ժամանակ, նպաստել ոչ միայն առանձին շահառուների գործի վարման որակին, այլև համակարգային խնդիրների լուծմանը։ Էլեկտրոնային համակարգը կարող է շահագործվել ինչպես ներքին փակ ցանցի միջոցով, այնպես էլ ինտերնետ հասանելիության ապահովմամբ։

 • Պրոբացիայի շահառուի անձնական գործի վարում, ձևաթղթեր

  15.11.2017
  Անձնական գործի վարման աշխատանքի հեշտացման, կանոնակարգված մշակման և պրոբացիայի խնդիրների համար առավելագույն տեղեկատվություն ներառելու համար առաջարկվում է գործի վարման հետևյալ ձևաչափը․ 1. Անձնական գործի տվյալներ․ 2. ձևաթղթեր, որոնք պարունակում են Պրոբացիայի շահառուի անձնական ...

 • Պրոբացիայի շահառուի վերաբերյալ տեղեկություն պարունակող փաստաթղթերի փաթեթը

  08.11.2017
  Հայաստանի Հանրապետությունում Պրոբացիայի պետական ծառայության առջև դրված խնդիրների լուծման համար կատարվող աշխատանքների բարձր արդյունավետությունը կարող է մեծապես կախված լինել պրոբացիայի շահառուների անձնական գործերի վարման արդյունավետությունից՝ հաշվի առնելով օրենսդրական պահանջների կատարումը և գործերի վարման մեթոդիկայի ճիշտ ընտրությունը։

 • Անչափահասների արդարադատություն. պատժի առանձնահատկությունները

  02.10.2017
  Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների շնորհիվ Հայաստանում վերջին տարիներին զգալիորեն նվազել է ազատազրկման վայրում գտնվող անչափահասների թիվը՝ հասնելով 10-15-ի: Գիտակցելով ընտանիքից, հասարակությունից մեկուսացման բացասական հետևանքները՝ ազատազրկման դատապարտելիս դատարանները մեծ մասամբ որոշում են պատիժը պայմանականորեն չկիրառել և անչափահասին հանձնել նախկինում՝ ՀՀ Քրեակատարողական ծառայության Այլընտրանքային պատիժների կատարման բաժնի, ներկայումս՝ ՀՀ պրոբացիայի պետական ծառայության վերահսկողությանը:

 • Քննարկում Պրոբացիայի պետական ծառայության գործունեության և վերականգնողական արդարադատության հնարավորությունների վերաբերյալ

  05.04.2017
  Արդարադատության նախարարության իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոնի փոխտնօրեն Գայանե Հովակիմյանը և «Սոցիալական արդարություն» ՀԿ նախագահ Արշակ Գասպարյանը ներկայացնում են վերականգնողական արդարադատության հասկացությունը և քննարկում դրա ներգործությունը իրավախախտի ու ողջ հասարակության վրա:

 • ՀՀ-ում Պրոբացիայի ծառայության կարողությունների կարիքները (Մաս 2. Հնարավոր լուծումներ)

  15.02.2017
  Հաշվի առնելով, որ UNDEF-ի աջակցությամբ ՔՀԻ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերի շրջանակում կարողությունների զարգացման ուղղությամբ որոշակի գործողություններ կիրականացվեն՝ ռիսկերի և կարիքների գնահատման գործիքների և դեպքերի կառավարման վերաբերյալ դասընթացներ, ինչպես նաև տեղեկատվության բարձրացմանն ուղղված նյութերի, պրոբացիայի մասին ֆիլմի պատրաստում և հրապարակում, առաջարկվում է՝

 • ՀՀ-ում պրոբացիայի ծառայության կարողությունների կարիքները (Մաս 1. Խնդիրների նկարագրություն)

  14.02.2017
  2017 թվականի սկզբին՝ Պրոբացիայի ծառայության մեկնարկից մեկ տարի անց, բազմաթիվ մարտահրավերների առջև է կանգնել ծառայությունը, ներառյալ ոչ բավարար աշխատակազմը, բարձր մասնագիտացում ունեցող աշխատողների կարիքը, ինչպես նաև ռիսկերի և կարիքների գնահատման, դեպքերի, հարցազրույցների վարման, խոցելի խմբերի, մասնավորապես անչափահասների հետ աշխատանքի վերաբերյալ կարողությունների ամրապնդման ուղղությամբ աշխատանքների բացակայությունը: Այս փաստաթղթում ընդգրկված են ՔՀԻ-ի կողմից իրականացված միջոցառումների արդյունքում հավաքագրված ՀՀ-ում պրոբացիայի ծառայությանը վերաբերող խնդիրները, ինչպես նաև առաջարկությունները, որոնք ներկայացվել են միջոցառումների մասնակիցների կողմից:

 • Պրոբացիայի շահառուների համար վերականգնողական ծրագրեր

  14.02.2017
  Վերջերս կայացած կլոր-սեղանների և աշխատաժողովների արդյունքների հիման վրա Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը մեկտեղել է պետական մարմինների, հասարակական և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների տեսակետները Պրոբացիայի ծառայության կայացման հարցում համագործակցության և նրա գործառույթների իրականացման, մասնավորապես պրոբացիայի շահառուների համար վերականգնողական ծրագրերի մշակման հարցում առկա կարողությունների վերաբերյալ:

 • Քրեական ենթամշակույթը բանտերում հանգեցնում է բռնության, խտրականության և վատ վերաբերմունքի դրսևորումների

  31.01.2017
  Հայաստանյան ՔԿՀ-ներում քրեական ենթամշակույթի և դրա արժեհամակարգի կրողների մասին մեկ անգամ չէ որ բարձրաձայնվել է թե՛ տեղական, թե՛ միջազգային կառույցների կողմից, սակայն խնդրի լուծմանն ուղղված քայլեր պետությունն այդպես էլ չի ձեռնարկում:

 • Հաջորդ