Giới Thiệu

Đây là một trang ví dụ. Nó khác với một bài đăng trên blog vì nó sẽ ở một nơi và sẽ hiển thị trong điều hướng trang web của bạn (trong hầu hết các chủ đề). Hầu hết mọi người bắt đầu với một trang Giới thiệu giới thiệu họ với khách truy cập trang tiềm năng. Nó có thể nói một cái gì đó như thế này: Chào bạn Tôi là một người đưa tin về xe đạp vào ban ngày, diễn viên tham vọng vào ban đêm và đây là blog của tôi.